Theo thầy Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT, đơn vị này đang chuẩn bị những bước cuối cùng để công bố sách giáo khoa (SGK) tiếng Anh theo quy định.

Trước thông tin, hiện duy nhất một bộ SGK tiếng Anh có tên tác giả người Việt, còn lại các tác giả nước ngoài sẽ thế nào? Thầy Tài cho biết, các sách giáo khoa tiếng Anh đã được “Việt hóa” bằng tác giả là người Việt nhưng trong quá trình biên soạn đã phải tham khảo và kế thừa từ những nguồn học liệu của các nhà xuất bản nước ngoài.

Bộ GD&ĐT chỉ phê duyệt SGK tiếng Anh có tác giả người Việt 1

Vụ trưởng Thái Văn Tài

Các nhà xuất bản đã đề nghị tác giả có thể là người nước ngoài nhưng qua tham vấn nhiều nguồn, Bộ GD&ĐT cương quyết sẽ chỉ công bố phê duyệt những cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh mà tác giả người Việt và tham khảo các nguồn tài liệu có liên quan đến tính pháp lý, sở hữu bản quyền của các nhà xuất bản khác đúng theo thông lệ quốc tế.

Theo thông tư 33, người nước ngoài tham gia biên soạn sách giáo khoa Tiếng Anh sẽ không được chấp thuận.

Ngày 21/11/2019, Bộ GD&ĐT công bố 32 SGK của 8 môn học và hoạt động giáo dục được phê duyệt. Riêng 5 bản mẫu SGK tiếng Anh được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt ở vòng 2 nhưng chưa được phê duyệt "do còn những vấn đề pháp lý phải điều chỉnh".

Theo Bộ GD&ĐT, nguyên nhân chưa phê duyệt SGK tiếng Anh do đây là môn tự chọn ở lớp 1.

Tuy nhiên, giải thích về việc chưa công bố SGK tiếng Anh lớp 1 trên đây của Bộ GD&ĐT chưa hợp lý, bởi nguyên nhân của việc chưa công bố SGK tiếng Anh một phần do “vướng mắc về pháp lý”.

Theo một số đơn vị làm SGK, sau khi Hội đồng thẩm định đánh giá “đạt” thì xảy ra vướng mắc về tính pháp lý bởi phần lớn bản thảo SGK tiếng Anh lớp 1 do các tác giả người nước ngoài biên soạn.

Bộ GD&ĐT chỉ phê duyệt SGK tiếng Anh có tác giả người Việt 2

Bản SGK tiếng Anh duy nhất có tên tác giả người Việt Nam

Vì vậy, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các NXB bổ sung chủ biên sách là người Việt Nam. Lý do Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ biên SGK là người Việt Nam vì Thông tư 33/ 2017/tt-bgdđt về quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK quy định, người biên soạn SGK phải “có đầy đủ quyền công dân, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt”.

Được biết, trong số các bản mẫu SGK tiếng Anh gửi đến Hội đồng thẩm định quốc gia vừa qua, chỉ bản mẫu SGK của bộ "Cùng học để phát triển năng lực" - 1 trong 4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam - là có tổng chủ biên người Việt Nam. 

Còn lại, bản mẫu SGK tiếng Anh trong bộ SGK "Chân trời sáng tạo" cũng của NXB Giáo dục Việt Nam lại chính là cuốn "Family and Friends (National Edition), "Student book" của tác giả Naomi Simmons, NXB ĐH Oxford, Anh. Nhóm này đã mua bản quyền sách nước ngoài.

Tương tự, SGK tiếng Anh khác của các bộ SGK đăng ký thẩm định đợt vừa qua cũng vướng việc "không có tổng chủ biên là người Việt Nam" nên chưa được công bố.

Theo Dân Trí