Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV diễn biến phức tạp, Bộ Y tế phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam xây dựng các infographic về những thắc mắc, hỏi đáp liên quan đến phòng lây nhiễm nCoV.

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 1

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 2

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 3

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 4

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 5

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 6

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 7

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 8

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 9

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 10

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 11

 

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 12

Bộ Y tế giải đáp thắc mắc về nCoV bằng hình ảnh 13