Để có màn nhào lộn thăng hoa.

Tinh thần đồng đội.

Những “bông hoa” biến hình.

Màn thăng bằng ngoạn mục.

Lướt trên mặt nước.

PV (tổng hợp)