Những kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản có thể cứu sống người khi cần thiết. Hô hấp nhân tạo, sơ cứu người bị chết đuối, sơ cứu người bị đau tim, bỏng, cháy máu nhiều, tắc thở vì dị vật, cách di chuyển nạn nhân là các kỹ năng mà bất kỳ ai cũng nên biết và nẵm vững.

Các phương pháp sơ cứu cơ bản rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là bạn phải thực hiện đúng cách để không gây tổn hại cho người bị nạn. Dưới đây là cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp mọi người phải biết:

Khi bị nghẹt thở

Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 1

Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 2

Khi bị chảy máu

Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 3

Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 4

Khi bị mất nước

Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 5

Khi bị hạ thân nhiệt

Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 6

Khi bị bỏng

Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 7
Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 8
Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 9

Khi thấy người ngất xỉu

Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 10

Khi bị vật sắc nhọn đâm

Cách sơ cứu một số trường hợp khẩn cấp bạn phải biết 11

Theo Kienthuc/Dịch từ Brightside