Tuy nhiên, sau khi đổi sang email @icloud hoặc @me, nó sẽ là vĩnh viễn. Bạn không thể chuyển Apple ID của mình trở lại địa chỉ email bên thứ ba. Nếu có kế hoạch thay đổi, chắc chắn bạn sẽ không muốn hoàn nguyên trở lại. Vì vậy, trước khi thực hiện hãy chắc chắn với những gì mình đã làm, tốt nhất là vô hiệu hóa xác thực hai yếu tố.

Cách thay đổi địa chỉ email đã khai báo trên Apple ID 1

Sự thay đổi này được thực hiện tốt nhất từ ​​máy tính để bàn qua trình duyệt. Bạn vẫn có thể làm từ iPhone hoặc iPad nếu muốn, nhưng trình duyệt là một lựa chọn tốt và an toàn hơn.

Để thực hiện, truy cập trang https://appleid.apple.com và đăng nhập bằng Apple ID của bạn. Trên trang tài khoản, ở phần đầu bạn sẽ thấy thông tin tài khoản cơ bản và nút Edit.

Cách thay đổi địa chỉ email đã khai báo trên Apple ID 2

Nhấp vào nút này, bạn sẽ vào chế độ chỉnh sửa. Lúc này, tùy chọn Change Apple ID xuất hiện dưới email Apple ID hiện tại, nhấp vào nó.

Cách thay đổi địa chỉ email đã khai báo trên Apple ID 3

Nhập địa chỉ email mới mà bạn muốn sử dụng với Apple ID của mình. Bạn không nhất thiết phải thay đổi nó thành tài khoản @icloud hoặc @me.

Cách thay đổi địa chỉ email đã khai báo trên Apple ID 4

Ví dụ, nếu sử dụng email Yahoo với Apple ID, bạn cũng có thể thay đổi nó bằng Gmail, nhưng nếu thay đổi sang @icloud hoặc @me thì bạn sẽ không thể quay trở lại như đã đề cập. Sau khi đã nhập email mới, hãy nhấn Continue.

Bạn cần đăng nhập bằng email mới trên tất cả các thiết bị của mình, tuy nhiên các dữ liệu lịch sử mua hàng, chi tiết thanh toán và máy tính được ủy quyền vẫn còn tồn tại. Thông tin tài khoản khác của bạn như câu hỏi bảo mật, số điện thoại và trạng thái xác thực hai yếu tố vẫn không thay đổi.

Theo Dân Việt