Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Phước năm 2021 được thieunien.vn cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay toàn tỉnh có hơn 12.474 thí sinh tham gia.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT Bình Phước đã yêu cầu các trường đặt địa điểm thi, cán bộ coi thi và thí sinh dự thi thực hiện nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, trường thi phun khử khuẩn trước kỳ thi; chuẩn bị phòng thi dự phòng cho học sinh ho, sốt, học sinh diện F2; bố trí nước sát khuẩn; khẩu trang dự phòng; tổ chức đo thân nhiệt…

Dưới đây là đề thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Bình Phước

Đề thi, đáp án môn Toán tình Bình Phước

Đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2021-2022

 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Phước năm học 2021 -2022
 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Phước năm học 2021 -2022

Đáp án thi Toán vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2021-2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Phước năm học 2021 -2022 
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Phước năm học 2021 -2022 

 

Như vậy thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại tỉnh Bình Phước đã hoàn thành xong cả 3 môn thi. Toàn bộ thông tin tuyển sinh, đề và đáp án của từng môn thi sẽ được  Thieunien.vn liên tục cập nhật.