Trận thi quý đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 đã diễn ra tuần vừa qua, chương trình có hỏi: 

"Trong truyện cổ tích Tấm Cám, nhân vật nào hiện lên mỗi khi Cám khóc?"