Những bộ phim hoạt hình được dự đoán là sẽ “cháy vé” trong năm mới 2017 chuẩn bị ra mắt. 

1. The Lego Batman Movie: hãng Warner Bros, dự kiến khởi chiếu vào ngày 10 tháng 2 năm 2017.

 - ảnh 1

2. The Boss Baby: hãng Fox, DreamWorks, dự kiến khởi chiếu ngày 10 tháng 3 năm 2017.

 - ảnh 2

3. Smurfs: The Lost Village: hãng Columbia, Sony, dự kiến khởi chiếu ngày 7 tháng 4 năm 2017.

 - ảnh 3

4. The Nut Job 2: hãng Open Road, Gulfstream, Red Rover, ToonBox, dự kiến khởi chiếu 19 tháng 3 năm 2017.

 - ảnh 4

5. Captain Underpants: hãng Fox, DreamWorks, dự kiến khởi chiếu ngày 2 tháng 6 năm 2017.

 - ảnh 5

6. Despicable Me 3: hãng Universal, Illumination, dự kiến khởi chiếu ngày 30 tháng 6 năm 2017.

 - ảnh 6

7. Emojimovie: hãng Express Yourself, Columbia, Sony, dự kiến khởi chiếu ngày 11 tháng 8 năm 2017.

 - ảnh 7

8. Coco: hãng Disney, Pixar, dự kiến khởi chiếu ngày 22 tháng 11 năm 2017.

 - ảnh 8