Nhà nấm được xây theo hình những cây nấm tròn và thường rất thấp. Mỗi hộ gia đình đều sống trong những ngôi nhà được đắp bằng đất bất chấp trời nắng như đổ lửa hay lạnh giá.

Tất cả các ngôi nhà đều quay về huớng Tây - hướng mà thổ dân ở đây tin rằng sự sống luôn được tôn vinh mãi mãi theo thời gian. Bên trong ngôi nhà được chia thành hai khu riêng biệt: ánh sáng và bóng tối dành cho nam giới và nữ giới.

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo của người Tây Phi 1

Những ngôi nhà nấm của người Benin

Trong những ngôi nhà của người Benin chứa số lượng bàn thờ tương đương số người sống trong nhà. Theo tín ngưỡng và tôn giáo của người dân nơi đây mỗi bàn thờ tương đương với một người. Vì vậy khi đến chơi ở nhà một ai đó, chỉ cần bạn ... đếm số bàn thờ trong nhà là sẽ biết được có bấy nhiêu người sống trong đó.

Ngoài ra tại ban thờ chính, người Tây Phi cũng một vị thần Thư. Vị thần này cũng được coi tương tự như đức mẹ đồng trinh Maria trong đạo công giáo. Nhà Somba này đã được Unesco coi là di sản thế giới.

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo của người Tây Phi 2

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo của người Tây Phi 3

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo của người Tây Phi 4

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo của người Tây Phi 5

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo của người Tây Phi 6

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo của người Tây Phi 7

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo của người Tây Phi 8

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo của người Tây Phi 9

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà nấm độc đáo của người Tây Phi 10

 

Theo Khám phá