Microsoft vừa công bố thông tin về công nghệ nhận dạng giọng nói mới của mình. Cụ thể, công nghệ này có thể tuyển đổi giọng nói tương đương với con người. Ông Xuedong Huang, trường ban nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi đã đạt đến sự ngang bằng giữa máy móc và con người. Đây là một thành tựu của lịch sử”.

Công nghệ nhận dạng ngôn ngữ của Microsoft đã ngang với phiên dịch viên. 1

Điều đáng kinh ngạc, tỉ lệ mắc lỗi của hệ thống này ngang bằng với một phiên dịch viên chuyên nghiệp là 5,9% trong một bài kiểm tra đánh giá. Microsoft dự kiến sẽ tích hợp khả năng nhận dạng này lên trợ lý ảo Cortana trên các thiết bị Windows và máy chơi game Xbox One, cũng như các phần mềm phiên dịch khác trong tương lai.

Tuy nhiên, Microsoft vẫn tiến hành nâng cấp và chỉnh sửa bằng Machine Learning để hệ thống nhận dạng giọng nói trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, ngôn ngữ khác nhau và dạy cô trợ lý ảo Cortana hiểu nghĩa của từ và hành động theo văn cảnh.

Ngư

(Tổng hợp)