Theo Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 3071, phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống Thư viện công cộng TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025" đặt mục tiêu phấn đấu và giữ vững chỉ tiêu mỗi người dân sẽ đọc tối thiểu 0,8 bản sách tại hệ thống thư viện công cộng. Từ 50% dân số tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng. Phát triển rộng rãi và linh hoạt mạng lưới thư viện công cộng phù hợp với các địa bàn dân cư.

Hệ thống thư viện công cộng Đà Nẵng được đầu tư và phát triển đáp ứng nhu cầu đọc và tìm hiểu cho người dân toàn thành phố - Ảnh 1
Hệ thống thư viện công cộng Đà Nẵng được đầu tư và phát triển đáp ứng nhu cầu đọc và tìm hiểu cho người dân toàn thành phố

Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện hệ thống thư viện công cộng của thành phố đang còn nhiều hạn chế. Chẳng hạn như Thư viện khoa học tổng hợp đang bị ngày càng quá tải, đặc biệt là vào giờ cao điểm đón từ 500-600 bạn đọc. Hệ thống thư viện của các quận, huyện, phòng đọc sách xã/phường phát triển chậm hơn so với sự phát triển chung của thành phố do chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, con người.


Vì thế, việc đầu tư và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị. Kiện toàn, và nâng cao bộ máy, đào tạo trình độ cho đội ngũ người làm công tác thư viện các cấp là điều cần thiết và quan trọng. Việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào các hoạt động nghiệp vụ thư viện và chú trọng phát triển mạnh thư viện điện tử trong toàn hệ thống nhằm mục tiêu phát triển đưa Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng trở thành một thư viện vùng trọng điểm của miền Trung - Tây Nguyên.
Nội dung đề án: “Phát triển hệ thống Thư viện công cộng TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025: Dự kiến mỗi năm sẽ bổ sung bằng ngân sách 1.500 đầu sách điện tử, 17.000 bản sách giấy, 200 đầu báo - tạp chí. Số người đăng ký thẻ bạn đọc mới tại thư viện đạt tối thiểu 9.000 thẻ/năm. Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng Thư viện thành phố Đà Nẵng trở thành thư viện số hiện đại hàng đầu toàn quốc với chất lượng dịch vụ cao".

Đà Nẵng: Hơn 432 tỷ đồng được đầu tư để phát triển hệ thống thư viện công cộng - Ảnh 3

Xây dựng các chuyên đề về ứng dụng công nghệ số trong quản lý và cung cấp các dịch vụ thư viện công cộng trên địa bàn thành phố. Phát triển và sử dụng tối ưu vốn tài liệu địa chí về TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các tài liệu quý, hiếm.
Bên cạnh đó, mỗi năm thành phố sẽ bổ sung bằng ngân sách 6.000 bản sách giấy, 70 đầu báo - tạp chí cho hệ thống thư viện quận, huyện. Tăng cường việc đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, các phương tiện và thiết bị kỹ thuật bảo đảm tiêu chuẩn của việc phát triển thư viện hiện đại. Từ đó, đáp ứng yêu cầu phục vụ được từ 100 - 150 bạn đọc/thư viện/ngày. Đảm bảo 100% thư viện quận, huyện có ít nhất 3 nhân sự chuyên trách. Chú trọng việc củng cố, và tăng cường đầu tư các trang thiết bị, tài liệu, nhân lực cho phòng đọc hiện có. Khuyến khích việc xây dựng mới các phòng đọc sách tại địa bàn xã, phường…


Đề án cũng đề ra định hướng phát triển đến năm 2030, phấn đấu mỗi người dân đọc 1,2 bản sách trong thư viện công cộng. 60% dân số của thành phố sử dụng các dịch vụ thư viện công cộng. Toàn bộ hệ thống thư viện công cộng của thành phố mỗi năm cần bổ sung bằng ngân sách 2 nghìn đầu sách điện tử; 20 nghìn bản sách giấy; 200 đầu báo - tạp chí. Khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố - cơ sở 2...


Tổng kinh phí thực hiện đề án “Phát triển hệ thống Thư viện công cộng TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025” dự kiến là hơn 432 tỷ đồng từ nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn xây dựng cơ bản và xã hội hóa. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 gần 51 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 hơn 381 tỷ đồng.
UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện.