Khu vực Bắc Bộ

Ngày 28/4: Có mưa rào và dông. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ: 23-28 độ C.  

Ngày 29/4-01/05: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tăng dần.  Nhiệt độ: 22-33oC

Khu vực Trung Bộ (Thanh Hóa đến Bình Thuận)

Ngày 28/4: Phía bắc có mưa rào và dông. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ: 23-30 độ C. Phía nam (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận): Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ: 24-32 độ C.

Ngày 29/4-01/05: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ: 24-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Ngày 28-30/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cần đề phòng gió giật trong cơn dông. Nhiệt độ: 20 - 32 độ C.

Ngày 01/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ: 20 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Ngày 28-30/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cần đề phòng gió giật trong cơn dông. Nhiệt độ: 20 - 33 độ C.

Ngày 01/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ: 24 - 34 độ C.

Chi Đặng