Đố vui: Ở Việt Nam, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Rồng bay ở Thăng Long và đáp ở Hạ Long.

Đố vui: Ở Việt Nam, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu? - Ảnh 1