Tính năng cho phép mọi người nói chuyện trên ứng dụng Messenger mà không cần phải kết bạn trên Facebook. Hiện tại, mạng xã hội này đã cho những người không phải bạn bè với nhau liên lạc qua Messenger thông qua “message request” (tin nhắn đang chờ) nhưng với việc tung ra “Add Contact”, công ty muốn hình thành một mạng lưới mới hoàn toàn.

Facebook Messenger tung tính năng cực hay cho người không có nhu cầu kết bạn 1

Dù vẫn kém ứng dụng Facebook về số người dùng hàng ngày, Messenger lại đang phát triển nhanh hơn và có xu hướng gia tăng tầm quan trọng đối với Facebook trong bối cảnh người dùng ngày một chia sẻ ít đi và năng lực quảng cáo sắp đạt đến ngưỡng giới hạn. Hồi tháng 4/2016, CEO Mark Zuckerberg đã khẳng định vai trò của Messenger với công ty: “Nhiều người muốn chia sẻ tin nhắn riêng tư, một đối một hoặc với một nhóm rất nhỏ”.

Với việc Messenger ngày một phổ biến, Facebook rõ ràng muốn phát triển nó thành một hệ sinh thái riêng, không phụ thuộc vào ứng dụng Facebook. Tính năng “Add Contact” là một công cụ mới để đạt được điều đó. Hiện "Add Contact" vẫn đang được Facebook thử nghiệm và chưa rõ khi nào sẽ tung ra cho người dùng.

Theo ictnews