Các trường học ở Thừa Thiên Huế bắt đầu giảng dạy bình thường vào mùng 6 Tết (21/2). Tuy nhiên, đến nay đã hơn hai tuần nhiều học sinh ở huyện Phú Vang, Phú Lộc,  Hương Trà, Nam Đông, A Lưới vẫn chưa trở lại trường.

Thầy Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, toàn tỉnh có gần 200 học sinh, chủ yếu cấp THPT chưa quay lại trường. Trong đó, Phú Vang và Phú Lộc là hai huyện có nhiều học sinh bỏ học nhất.

Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học sau Tết.

"Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều bạn đã theo người thân vào Nam, sang Lào làm ăn. Hàng năm, tình trạng học sinh bỏ học sau Tết đi làm ăn xa vẫn diễn ra. So với năm ngoái, số lượng năm nay giảm", ông Hùng thông tin. 

Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các địa phương chống bỏ học sau Tết, xây dựng môi trường học đường văn minh; giáo viên chủ nhiệm nắm rõ hoàn cảnh học sinh khó khăn để động viên kịp thời. 

Theo Lao Động