Trước diễn biến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020, cho từng môn học từ lớp 1 đến lớp 5.

Theo đó, có 9 môn học được điều chỉnh nội dung dạy học gồm: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Âm nhạc; Thủ công/ Kỹ thuật; Thể dục.

Việc tinh giản được thực hiện theo nguyên tắc: Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình GDPT đối với cấp Tiểu học hiện hành theo qui định của Luật Giáo dục; các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng cao.

Giảm tải 9 môn cho học sinh Tiểu học nghỉ phòng dịch Covid-19 1
Đối với môn Tiếng Việt lớp 1, căn cứ vào trình độ học sinh và giáo viên, các nhà trường chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng chắc chắn.

"Không để tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2", công văn nêu.

Một số môn học có yêu cầu học sinh thực hiện việc đi điều tra, tìm hiểu ở môi trường địa phương xung quanh hoặc các hoạt động tìm hiểu đòi hỏi tiếp xúc gần với động vật... - Bộ hướng dẫn không yêu cầu học sinh thực hiện nữa.

Với các thí nghiệm thực hiện theo nhóm có thể thay bằng giáo viên tiến hành thí nghiệm chung trước lớp.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT điều chỉnh kế hoạch dạy học trong học kì II năm học 2019-2020, bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học phù hợp với tình hình thực tế.


Các nhà trường ưu tiên thời gian tối đa, để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy học các môn tự chọn phù hợp. Tăng cường các hình thức dạy từ xa qua internet, truyền hình.

Tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định. Không kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung đã được giảm bớt.

TN