"Gã khổng lồ tìm kiếm" dường như vẫn đang tiếp tục thử nghiệm giao diện tìm kiếm nền web mới trước khi áp dụng cho tất cả người dùng, người viết đã thử nghiệm trên một số máy tính và tài khoản khác song vẫn chưa thấy sự thay đổi này.

Google Việt Nam thay đổi giao diện tìm kiếm nền web 1

Do đã áp dụng tại Việt Nam nên nhiều khả năng bạn đọc tại Việt Nam sẽ sớm nhìn thấy giao diện mới của Google Search nền web.

Google Việt Nam thay đổi giao diện tìm kiếm nền web 2

Google Việt Nam thay đổi giao diện tìm kiếm nền web 3

Có bố cục và cách sắp xếp giống giao diện cũ, nhưng màu nền của cả trang web được chuyển toàn bộ sang xám nhạt. Kết quả tìm kiếm được xếp vào các ô chữ nhật màu trắng, tách biệt hẳn ra giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm hơn. Trang chủ google.com.vn cũng được tinh chỉnh cho đồng bộ với thiết kế với giao diện kết quả tìm kiếm.

Theo Vnreview