Hà Nội: Điểm vào lớp 10 chuyên cao nhất là 41,75 1

Hà Nội: Điểm vào lớp 10 chuyên cao nhất là 41,75 2

Điểm chuẩn vào lớp chuyên, trường chuyên Hà Nội năm học 2018 - 2019.

Các thí sinh có nguyện vọng tuyển bổ sung, nộp đơn dự tuyển tại trường từ 8 giờ ngày 29/6/2018 đến 17 giờ ngày 30/6/2018.

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên sẽ được công bố vào ngày 29/6.

Ngọc Hà