Theo phản ánh của nhiều phụ huynh trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), ngày 17/12 vừa qua, toàn bộ học sinh lớp 9 đã phải thi lại học kỳ I môn Toán. Lý do được đưa ra là điểm thi môn học này của học sinh lớp 9 trên toàn quận quá thấp.

Lý giải về việc này, thầy Phạm Gia Hữu - Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: Quận tổ chức thi lại vì đề thi ra không phù hợp với dạng bài của học sinh đã học và ôn trên lớp.

Nội dung, kiến thức đề thi vẫn nằm trong chương trình lớp 9. Tuy nhiên, ban ra đề của Phòng GD&ĐT đã ra một ma trận đề mới nên khó với học sinh. Do các trường chưa được tập huấn, làm quen với ma trận đề mới này nên thấy không hợp lý và đã báo cáo cấp trên.

Hà Nội: Học sinh lớp 9 toàn quận Thanh Xuân thi lại môn Toán 1

Sau khi nhận được báo cáo và kiểm tra thấy kết quả thi học kỳ I môn Toán của học sinh lớp 9 có điểm thấp bất thường (70% dưới trung bình, còn 30% bài thi đạt điểm từ trung bình trở lên), Phòng GD&ĐT Thanh Xuân đã họp đánh giá lại đề thi.

Trong quá trình đánh giá, lãnh đạo Phòng GD&ĐT nhận thấy trong đề có những dạng câu hỏi mới với học sinh, ma trận đề chưa được định hướng kỹ với các nhà trường. Sau đó Phòng GD&ĐT đã quyết định cho học sinh toàn bộ khối 9 trên địa bàn quận kiểm tra lại với môn Toán.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Xuân bày tỏ đây là sự cố đáng tiếc, mong phụ huynh và học sinh thông cảm. Phòng sẽ chú ý và sát sao hơn trong công tác ra đề, tập huấn kịp thời cho giáo viên về cách ra đề mới.

Theo GD&ĐT