Theo thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội, kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã gây nhiều bất ngờ, đặc biệt ở môn Lịch Sử. Bởi có tới 951 thí sinh đạt điểm 10, trong khi đó môn Toán có 26 thí sinh và môn Ngoại Ngữ là 1355, môn Ngữ Văn không có điểm 10 nào. Thêm vào đó môn Lịch sử có phổ điểm khá tập trung chủ yếu điểm trung bình trở lên chiếm 98,08% và không có bài thi nào đạt điểm 0.

 Vốn dĩ các bạn học sinh đều sợ môn Lịch Sử bởi những con số, sự kiện quá nhiều và trong các kỳ thi khác thì môn học này ít được các thí sinh lựa chọn và phổ điểm hầu hết là dưới trung bình. Thế nhưng kết quả thi lớp 10 của thành phố Hà Nội ở môn Lịch Sử đã cho thấy một tín hiệu đáng mừng, khi đặt cạnh các môn học khác thì môn Lịch Sử gần như lấy lại được vị thế.

Thống kê kết quả thi tuyển vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ở môn Toán có 85.036 bài thi, trong đó, có 150 bài bị điểm 0 (chiếm tỉ lệ 0,18%); 26 bài đạt điểm 10 (0,03%); có 16.818 bài thi dưới điểm trung bình (chiếm tỉ lệ 19,78%) và cao nhất là bài thi đạt điểm trung bình trở lên (chiếm 80,22%).

Môn Ngữ văn, có 56 bài thi đạt điểm 0; không có bài thi nào đạt điểm 10. Ngoài ra, có hơn 1.000 bài thi đạt điểm dưới trung bình và 74.203 bài thi đạt điểm trung bình trở lên (chiếm 87,24%).

Môn Ngoại ngữ, có 1 bài đạt điểm 0; 37.600 bài thi đạt điểm dưới trung bình (chiếm 44,22%). 1.355 bài thi đạt điểm 10 và 47.422 bài thi đạt điểm trung bình trở lên. Ngoại ngữ là môn có số lượng bài thi đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất trong tổng số 4 môn thi.