Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số đang làm thế giới thay đổi từng ngày. Xã hội nói chung và trẻ em nói riêng đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội được khai thác, tiếp nhận thông tin và tri thức vô tận, nhưng bên cạnh đó các bạn cũng dễ bị ảnh hưởng của thông tin không lành mạnh và nhiều nguy cơ bị bóc lột, xâm hại trong thế giới công nghệ số.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, Hà Nội hiện có hơn 1,8 triệu trẻ em, trong đó gần 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 35.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Để thực hiện quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và thế giới công nghệ số, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội, các quận, huyện, thị xã tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Dịp này các bạn học sinh học giỏi, bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có động lực học tập được tặng những thiết bị vui chơi, các suất học bổng và xe đạp

Thứ nhất, tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, tổ chức, gia đình và trẻ em thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em. Nhất là phòng ngừa xâm hại, lạm dụng trẻ em nói chung và phòng ngừa mọi hình thức xâm hại trẻ em trong thế giới công nghệ số.

Thứ hai, tổ chức tập huấn, trang bị cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp, giáo viên, những người làm nhiệm vụ quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, cha mẹ, trẻ em về kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Thứ ba, chăm lo thăm tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em, nhất là cho hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 35.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em ở địa bàn khó khăn nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6.

Thứ tư, rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn tại các ao, hồ, công trình đang xây dựng, các điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ em. Kiểm tra, chấm dứt tình trạng các điểm vui chơi bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích; bổ sung trang thiết bị vui chơi cho trẻ em ở các điểm vui chơi tại cộng đồng.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị vi phạm quyền trẻ em, trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Đối với các bạn học sinh, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý ân cần căn dặn: “Mùa hè đã đến, cùng với việc nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, các cháu hãy tích cực rèn luyện thân thể, giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, đặc biệt hãy trang bị cho mình các kiến thức tự bảo vệ khi tham gia mạng xã hội và sử dụng các phương tiện kỹ thuật số an toàn”.

Ngọc Ngọc (Tổng hợp)