Sở GD&ĐT Hà Nội đã mở đợt thử nghiệm nhằm giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp của Thành phố, giúp các cơ quan quản lý giáo dục nắm bắt được tình hình thực tế, đồng thời rà soát toàn bộ các chức năng của hệ thống từ đó có phương án cụ thể, phù hợp khi vận hành chính thức. Đợt đăng ký thử nghiệm có 3.700 hồ sơ đăng ký thành công vào lớp 6.

Hà Nội: Từ tháng 7/2018 sẽ chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến 1

Thời gian đăng ký trực tuyến chính thức vào lớp 1, lớp 6 năm học 2018 - 2019

Trường hợp tuyển sinh bằng hình thực trực tuyến, cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7. Các trường được yêu cầu tuyến đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

Đây là năm thứ ba Hà Nội thực hiện tuyển sinh các lớp mầm non, đầu cấp bằng hình thức trực tuyến.

Bước 1

Từ Trang Chủ, Phụ huynh học sinh chọn Các Loại Dịch Vụ để bắt đầu.

Hà Nội: Từ tháng 7/2018 sẽ chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến 2

Bước 2

Phụ huynh học sinh chọn loại đăng ký tuyển sinh cần sử dụng.

Hà Nội: Từ tháng 7/2018 sẽ chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến 3

Bước 3

* Tuyển sinh vào trường mầm non:

Điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập.

Hà Nội: Từ tháng 7/2018 sẽ chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến 4

* Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6:

- Trường hợp học sinh đã được cấp mã số đăng ký trực tuyến:

+ Phụ huynh học sinh nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn vào nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh lên biểu mẫu.

Phụ huynh học sinh tiếp tục hoàn tất thông tin tại biểu mẫu trực tuyến.

- Trường hợp học sinh chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến: Gia đình mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục để cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Sau khi đăng ký xong, Phụ huynh học sinhnhập địa chỉ email cá nhân, hệ thống sẽ thông báo cho Công Dân biết kết quả trực tuyến và gửi kết quả đăng ký tuyển sinh thông qua email cá nhân .

Bước 4

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Phụ huynh học sinh nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền.

Hà Nội: Từ tháng 7/2018 sẽ chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến 5

Bước 5

Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, Phụ huynh học sinh nhập Mã Xác Nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin.

Hà Nội: Từ tháng 7/2018 sẽ chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến 6

Bước 6

Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ.
Phụ huynh học sinh có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Xem thêm Cách Tra Cứu Thông Tin Hồ Sơ.

Hà Nội: Từ tháng 7/2018 sẽ chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến 7

Bước 7

Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà Phụ huynh học sinh đã điền trong biểu mẫu. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Phụ huynh học sinh sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Ngọc Hà