Hãy tìm một con ngựa đang ẩn nấp trong bức ảnh người đàn ông Ả Rập này.

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 1

Đáp án:

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 2

Ông lão này đang mất một chiếc tẩu thuốc. Bạn hãy tìm giúp ông ấy.

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 3

Đáp án:

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 4
Chiếc mũ của người đàn ông Trung Quốc đang bị giấu ở đâu?

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 5

Đáp án:

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 6
Bạn có tìm thấy con cáo của người thợ săn?

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 7

Đáp án:

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 8
Có điều gì đó không đúng trong bức ảnh này?

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 9

Đáp án:

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 10


Có một con rắn đang nấp đâu đó quanh những con hươu cao cổ.

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 11Đáp án:

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 12
Hãy tìm chữ số dưới lớp cát này trong 5 giây.

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 13

Đáp án:

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 14
Trong 10 giây, bạn có thể tìm một con vật khác những con còn lại?

 

 Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 15

Đáp án:

Hầu hết người chơi đều loạn mắt với loạt câu đố lắt léo này 16

Kim Hiền(Tổng hợp)