Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - Ảnh 1
Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - Ảnh 2
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - Ảnh 3
Đoàn Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - Ảnh 4
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - Ảnh 5
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - Ảnh 6
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - Ảnh 7
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

(theo TTXVN)