Một định nghĩa thú vị mà nếu đem ra hỏi vui thì cũng chưa chắc nhiều người đoán được đâu nhé?

 - Ảnh 2