Hoàng tử nhí nước Anh và thành ngữ “Like father, like son” 1Nếu không nhìn kỹ, ấy có thể lầm tưởng 2 "Hoàng tử nhí" này là một. Không phải đâu, bên trái là Hoàng tử William lúc nhỏ, còn bên phải là George đó!

Hoàng tử nhí nước Anh và thành ngữ “Like father, like son” 2Hoàng tử William lúc nhỏ (ảnh trái) và Hoàng tử nhí George (ảnh phải) trong vòng tay cha mình

Hoàng tử nhí nước Anh và thành ngữ “Like father, like son” 3Đến cả biểu cảm cũng giống nhau nữa!

Hoàng tử nhí nước Anh và thành ngữ “Like father, like son” 4Công nương Diana và Hoàng tử William lúc nhỏ (ảnh trái); Công nương Kate và Hoàng tử nhí George (ảnh phải)

Hoàng tử nhí nước Anh và thành ngữ “Like father, like son” 5Đây nữa...

Hoàng tử nhí nước Anh và thành ngữ “Like father, like son” 6Giờ thì ấy đã hiểu thế nào là thành ngữ "Like father, like son" (Cha nào con nấy) chưa?

Hoàng tử nhí nước Anh và thành ngữ “Like father, like son” 7Thật đó, nếu không nhìn kỹ, ấy sẽ nhầm lẫn hai "cậu bé" này là một, nhưng không, họ là hai cha con nha!

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: Elle