Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên địa bàn cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, đơn vị trực thuộc, trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa và Trung tâm Tư vấn du học nghỉ học từ ngày 29/01/2021 cho tới khi có thông báo đi học trở lại.


Học sinh Hải Phòng nghỉ học từ 29/1 để phòng chống dịch COVID-19.


Thông qua website của đơn vị và hệ thống điều hành EnetViet (tích hợp trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố), các trường học, cơ sở giáo dục truyền thông sâu, rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và các em học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Thông điệp 5K: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế".

Trong thời gian học sinh nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại đơn vị trong giờ hành chính để tổ chức  sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới...; phối hợp với các Trung tâm y tế trên địa bàn thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn các phòng học, các phòng chức năng, các khu vực trong cơ quan, đơn vị giáo dục./.

(Theo VOV.vn)