Không giống như các trường tiểu học khác trên thế giới, lịch học kéo dài từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bộ Giáo dục Pháp đã quyết định cho các trường tiểu học lựa chọn một tuần học của mình kéo dài 4 ngày hoặc 4 ngảy rưỡi. Và điều đặc biệt là các ngày có thể rải rác trong tuần, kể cả ngày thứ Bảy.

Học sinh tiểu học ở Pháp chỉ học 4 ngày một tuần 1

 Mỗi lớp học  sẽ chỉ có 12 bạn học sinh (Ảnh Lyonel Doherty).

Kể từ những năm 1980, cá nhà khoa học và giáo sư nước Pháp đã đặt ra câu hỏi thói quen nào có lợi nhất cho trẻ em. Nhiều trong số đó yêu cầu các trường tiểu học sẽ học 4 ngày/ tuần thay vì 4 ngày rưỡi như năm học trước. Điều đó đồng nghĩa học sinh tiểu học có thể giảm tải việc học và có trọn vẹn một ngày trong tuần dành cho hoạt động ngoại khóa, thay vì nửa ngày như trước.

Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer cho biết sẽ chỉ có khoảng 86% trên tổng số 2.500 lớp 1 trên cả nước sẽ áp dụng mức sĩ số 12 học sinh, số lớp còn lại có nhiều học sinh hơn do 2 giáo viên đồng giảng dạy.

Do thiếu thời gian chuẩn bị, sự thay đổi này mới chỉ được áp dụng tại một số địa phương, với 31,8% số trường và 28,7% số học sinh tiểu học trên toàn nước Pháp.

Sẽ có một cuộc thử nghiệm vào cuối năm 2017 để đi tới quyết định cuối cùng, thống nhất lịch học trên toàn quốc kéo dài 4 ngày.

Trước đó vào năm 2008, nguyên Bộ trưởng Giáo dục Sarkozy đã tổ chức 4 ngày học một tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm  và thứ Sáu. Dưới thời cựu Tổng thống François Hollande, vào năm 2013, hệ thống này đã được thay đổi lần nữa, trẻ em đi học học ba tiếng rưỡi vào thứ tư và năm tiếng rưỡi vào các ngày khác trong tuần.

Ngọc Hà (Theo Connexionfrance)