Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội năm học 2020-2021 1

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố, phương thức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 vẫn giữ ổn định như năm học 2019-2020.

Theo TTXVN