Không thể nhịn cười trước vẻ mặt

Đây là đâu? Và mình là ai? Sao mãi mà không chạm chân được tới đất thế này...

Không thể nhịn cười trước vẻ mặt


Cho tôi lên bờ ngay, căng mắt ra nhìn mà ở đây không có gì đẹp hết.

Không thể nhịn cười trước vẻ mặt

Mình nặng hơn quả bóng mà sao nó chìm nhanh vậy nhỉ?

Không thể nhịn cười trước vẻ mặt

Việc bắt bóng ở dưới nước quả là khó khăn. Nước vào hết cả miệng rồi kìa!

Không thể nhịn cười trước vẻ mặt

Run quá "sen" ơi, cho boss lên bờ ngay thôi, ở đây sợ lắm!

Không thể nhịn cười trước vẻ mặt

Quan trọng vẫn là thần thái! Mình xuống nước đâu có sợ, chỉ hờn dỗi mà thôi.

Không thể nhịn cười trước vẻ mặt

Các bạn sợ nước ư? Còn mình, sở thích là được bơi dưới làn nước xanh và bắt bóng về cho sen! Thích quá đi thôi!

Không thể nhịn cười trước vẻ mặt

Tôi đầu hàng rồi đó! Không thích ở dưới nước đâu à nha.

Không thể nhịn cười trước vẻ mặt

Trời ơi...Mất hết cả hình tượng rồi

Chi Đặng 

Ảnh: Internet