Sau thời gian dài đàm phán, kiện tụng lẫn nhau, cuối cùng công ty giải trí SM cũng đạt được thỏa thuận với hai cựu thành viên người Trung Quốc của EXO: Kris và Luhan. Hai nghệ sĩ này ban đầu có ý định tìm cách chấm dứt hợp đồng với công ty Hàn Quốc bằng cách bồi thường bằng tiền. Thế nhưng, SM vẫn quyết ép Kris và Luhan phải tôn trọng hợp đồng. Cuối cùng, cả hai đã đồng ý với các điều khoản mà SM đưa ra.

Kris, Luhan phải chia sẻ lợi nhuận với SM cho đến năm 2022 1

Hai cựu thành viên người Trung Quốc của EXO Luhan và Kris.

Theo thông báo, cả 2 sẽ không trở về EXO nhưng hợp đồng với SM vẫn được thực hiện đầy đủ cho đến năm 2022. Do vậy, các hoạt động của Kris và Luhan tại Trung Quốc hoặc bất cứ quốc gia nào khác đều phải chia sẻ thu nhập với SM Entertainment. 

Khi nghe được thông tin này, nhiều người hâm mộ của EXO lẫn SM đều tỏ ra vui mừng. Đa số các fan cho rằng, hai thành viên người Trung Quốc này đã "phản bội lại nhóm nhạc" và niềm tin của người hâm mộ. Kết cục này hoàn toàn xứng đáng vì SM đã chi ra khá nhiều để nâng họ lên thành sao, do đó, Kris và Luhan phải có trách nhiệm chia sẻ lợi nhuận.

TP

Nguồn: KB