Bộ GD&ĐT vừa công bố kỳ thi THPT quốc gia diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27/6, với mục đích xét tốt nghiệp và đại học. 

Thí sinh dự thi THPT quốc gia học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Văn, Ngoại Ngữ và 1 bài do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Môn Ngữ Văn được thi theo hình thức tự luận trong 120 phút. Môn Toán, Ngoại Ngữ và các bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm. Môn Toán làm bài trong 90 phút, Ngoại Ngữ 60 phút, 2 bài thi tổ hợp làm trong 150 phút chia đều cho 3 môn.

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được công bố chậm nhất ngày 17/7.

Ngày 31/7 là hạn chậm nhất, các sở GD&ĐT phải cập nhật bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức vào phần mềm quản lý thi và gửi qua địa chỉ email quy định; đồng thời gửi qua bưu điện về Cục Quản lý Chất lượng.

Ngày 5/8, các sở GD&ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GD&ĐT.

Ngọc Hà