Long Biên - Những góc nhìn khác! 1

Một trong những biểu tượng kiến trúc của Thủ đô Hà Nội.

Long Biên - Những góc nhìn khác! 2

Đứng ở trên cầu, phóng tầm mắt về phía cầu Chương Dương.

Long Biên - Những góc nhìn khác! 3

Mây trời, nước non hòa trộn thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Long Biên - Những góc nhìn khác! 4

Trời hửng nắng, bừng lên qua những đám mây.

Long Biên - Những góc nhìn khác! 5

Năm nhịp cầu Nhật Tân thấp thoáng phía xa.

Long Biên - Những góc nhìn khác! 6

Đoàn tàu nối đôi bờ vui.

Nguyễn Minh Khuê (Lớp 10D5, THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội).
Nguyễn Minh Ngọc (Lớp 11A7, THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội).
Nguyễn Nhật Minh (Lớp 10N1, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội).