“Di sản Tốt nghiệp vì Môi trường” là luật được thông qua bởi quốc hội của Philippines, chính thức hóa truyền thống trồng cây khi tốt nghiệp của đất nước này để chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu và nâng cao ý thức của thế hệ tương lai trong việc bảo vệ môi trường.

Gary Alejano, người đề xuất luật cho biết: “Với hơn 12 triệu học sinh tốt nghiệp tiểu học, gần 5 triệu học sinh tốt nghiệp trung học và gần 500.000 sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi năm thì sáng kiến này nếu được tuân thủ sẽ đảm bảo ít nhất 175 triệu cây mới sẽ được trồng”.

Các bạn học sinh, sinh viên có thể trồng cây trong từng ngập mặn, các khu rừng hiện có, một số khu bảo tồn thiên nhiên, khi khai thác bị bỏ hoang và một số đô thị.

Theo luật, Bộ Giáo dục và Ủy ban Giáo dục Đại học Philippines sẽ hợp tác cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp, Bộ Cải cách Nông nghiệp và Ủy ban Quốc gia về Người bản địa để lập vườn ươm, sản xuất cây giống và chuẩn bị địa điểm, giám sát, đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật cùng các dịch vụ khuyên nông. Ngoài ra, họ cũng phải cung cấp an ninh, vận chuyển, tiện nghi phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ về y tế.

Những người ủng hộ luật này cho biết các loài cây được chọn để trồng phải phù hợp với từng địa điểm, khí hậu và địa hình của khu vực. Chính phủ khuyến khích các bạn trồng cây bản địa dễ sống thay vì những loài cây lạ không phù hợp với thỗ nhưỡng của Philippines.

Ngoài tác dụng giảm khí nhà kính, những người ủng hộ việc trồng cây hi vọng thế hệ tương lai sẽ có nhận thức tốt hơn trong việc bảo vệ môi trường, tạo ra nhiều sáng kiến sinh thái ưu việt hơn nữa. Bộ Giáo dục và Ủy ban Giáo dục Đại học Philippines sẽ cùng thực thi và đảm bảo các bạn học sinh, sinh viên sẽ thực hiện theo đúng luật này.