Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần bình quân của người lao động đạt 6,17 triệu đồng, bằng 97% so với thưởng Tết Tân Sửu (6,36 triệu đồng). Đây là năm thứ 2 liên tiếp, thưởng Tết giảm do chịu tác động của đại dịch.

Báo cáo được tính theo tiền lương, thưởng Tết tại hơn 41.300 doanh nghiệp, với 3,83 triệu lao động, chiếm gần 16% tổng lao động làm công hưởng lương trên cả nước.

Cụ thể, thưởng Tết Nhâm Dần bình quân tại một số khối cao hơn so với mặt bằng chung. Dẫn đầu là doanh nghiệp FDI với 6,66 triệu đồng mỗi người; tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh 5,92 triệu đồng và công ty do nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ đạt 5,59 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Nhâm Dần giảm so với năm ngoái
Mức thưởng Tết Nhâm Dần giảm so với năm ngoái

Trong khi đó, thưởng Tết Dương lịch bình quân 1,36 triệu đồng, bằng 58% so với thưởng Tết Dương lịch năm trước (2,34 triệu đồng một người), giảm ở tất cả khối doanh nghiệp. Khối FDI vẫn dẫn đầu danh sách với mức thưởng 1,69 triệu đồng mỗi người; tiếp đến là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, đạt 1,47 triệu đồng; khối dân doanh 1,16 triệu đồng.

Trái ngược với thưởng Tết, tiền lương bình quân năm 2021 tăng 4% so với năm trước đó, ước đạt 7,54 triệu đồng mỗi người. Lao động trong công ty do nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ dẫn đầu về tiền lương, đạt 9,13 triệu đồng/tháng, tương đương năm trước. Tiếp đến là lao động trong khối FDI, đạt 8,26 triệu đồng/tháng, giảm 2,4%. Cuối cùng là khối doanh nghiệp dân doanh, đạt 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 5% so với năm 2020.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, thưởng Tết giảm do chịu tác động của đại dịch. Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến việc làm, tiền lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán của người lao động giảm sút. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên hơn 30.000 doanh nghiệp, mức thưởng Tết âm lịch chỉ bằng 95% năm trước đó, đạt 6,36 triệu đồng.