Ngày 25/11, theo đánh giá và công nhận của Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge - CIE (Vương quốc Anh), học sinh Đinh Nam Anh, Hệ thống Trường quốc tế Việt Úc (VAS) trở thành học sinh đạt điểm môn tiếng Anh cao nhất thế giới ở khối 10.

Nam sinh lớp 10 đạt điểm tiếng Anh cao nhất thế giới 1

Được biết, Đinh Nam Anh tham dự kỳ thi chứng chỉ Trung học Đại cương Quốc tế (IGCSE) của CIE dành cho học sinh THPT trên toàn thế giới. Quá trình ra đề thi, gửi đề thi và chấm thi đều do CIE trực tiếp thực hiện và quản lý nên đảm bảo tính khách quan, minh bạch.  

Bằng cấp và chứng chỉ của các kỳ thi của CIE cấp có giá trị trên toàn thế giới.

Theo Thanh Niên