Chủ trương miễn giảm học phí cho trẻ 5 tuổi, học sinh tiểu học, THCS được thực hiện theo chính sách phổ cập giáo dục. Hiện tại, việc miễn học phí đang thực hiện với cấp tiểu học, điều này đã gây khó cho công tác huy động trẻ tới trường, đặc biệt là học sinh vùng núi, khó khăn về kinh tế.

Vì vậy, nếu thực hiện không thu học phí với trẻ em 5 tuổi, học sinh tiểu học, THCS sẽ tạo thêm cơ hội đến trường với các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bớt gánh nặng cho gia đình hạn hẹp về kinh tế.

Trước đề xuất miễn học phí trên, Bộ GD&ĐT đã tính toán chi phí ngân sách nhà nước chi thêm cho mỗi năm là 4.730 tỷ đồng. Và với số ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm tăng thêm 13.907 tỷ đồng thì hoàn toàn có thể bù đắp kinh phí thực hiện chính sách miễn học phí.

Số ngân sách mà nhà nước phải chi thêm hàng năm cụ thể như sau: Đối với trẻ mầm non 5 tuổi tại cơ sở mẫu giáo công lập thì tổng ngân sách phải chi thêm hàng năm để bù học phí là 698 tỷ đồng và cơ sở mẫu giáo ngoài công lập 680 tỷ. Đối với cấp tiểu học, phần hỗ trợ đóng học phí cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập là 855 tỷ. Và đối với bậc THCS, tổng ngân sách phải chi thêm hàng năm để bù học phí là 2.143 tỷ đồng, hỗ trợ đóng học phí cho học sinh các trường ngoài công lập là 352 tỷ đồng.