Ngày 27/8, công bố kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 1

Qua báo cáo nhanh từ các hội đồng thi và trực tiếp kiểm tra tại nhiều địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận tinh thần tổ chức chấm thi nghiêm túc, bảo đảm an ninh và an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Theo tiến độ triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hội đồng thi trên cả nước phải hoàn thành công tác chấm thi chậm nhất vào ngày 26/8/2020. Ngày 27/8/2020, các hội đồng thi trên cả nước sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 cho thí sinh.

Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại trường từ ngày 27/8/2020 đến hết ngày 5/9/2020.