1. Tìm lỗi sai trong hình sau:

Người tinh mắt sẽ tìm ra câu trả lời đúng khi xem ảnh 1

2. Đầu cắm nào đang được dùng để sạc điện thoại?

Người tinh mắt sẽ tìm ra câu trả lời đúng khi xem ảnh 2

3. Tổng của 2 táo, 1 chuối và 1 dâu là bao nhiêu? 

Người tinh mắt sẽ tìm ra câu trả lời đúng khi xem ảnh 3

Kéo xuống dưới xem câu trả lời nào!

Đáp án đây rồi!

Người tinh mắt sẽ tìm ra câu trả lời đúng khi xem ảnh 4

 

Người tinh mắt sẽ tìm ra câu trả lời đúng khi xem ảnh 5

Người tinh mắt sẽ tìm ra câu trả lời đúng khi xem ảnh 6

Theo iOne