Nhiệm vụ của bạn là nhìn vào bức tranh dưới đây, tìm ngay ra 6 điểm bất hợp lý trong vòng một nốt nhạc!

 - Ảnh 2