Nhiều tỉnh, thành phố công bố lịch tựu trường và khai giảng - Ảnh 1
Nhiều tỉnh, thành phố công bố lịch tựu trường và khai giảng - Ảnh 2
Nhiều tỉnh, thành phố công bố lịch tựu trường và khai giảng - Ảnh 3