Những bông hoa trong trại hè 1

Bạn Thanh Hòa đội Măng non Nhà Thiếu nhi Khánh Hòa cùng các bạn phút giây chờ đón các bạn Lào tới Nha Trang.

Những bông hoa trong trại hè 2

Chanvipha Phonepasouth phút giây chuẩn bị đi dã ngoại.

Những bông hoa trong trại hè 3

Minh Khanh với Ailat Latthanhuongsi.

Những bông hoa trong trại hè 4

Chanvipha Phonepasouth và Sengouthai Phengkhamsi.

Những bông hoa trong trại hè 5

Võ Văn Bảo Ngọc với Phoutpani Síomphan.

Những bông hoa trong trại hè 6

Nguyễn Thị Phúc Trâm với Nilakon Vongthilath.

Những bông hoa trong trại hè 7

Nitskhone Nammavong

Những bông hoa trong trại hè 8

Moukkthida Bounxainhaphuoi

Những bông hoa trong trại hè 9

Nitskhone Nammavong

Những bông hoa trong trại hè 10

Xaisomphong Inthavong và Sainnhan Inthisan

Ảnh : Đức Dương