Bạn Thanh Hòa đội Măng non Nhà Thiếu nhi Khánh Hòa cùng các bạn phút giây chờ đón các bạn Lào tới Nha Trang.

Chanvipha Phonepasouth phút giây chuẩn bị đi dã ngoại.

Minh Khanh với Ailat Latthanhuongsi.

Chanvipha Phonepasouth và Sengouthai Phengkhamsi.

Võ Văn Bảo Ngọc với Phoutpani Síomphan.

Nguyễn Thị Phúc Trâm với Nilakon Vongthilath.

Nitskhone Nammavong

Moukkthida Bounxainhaphuoi

Nitskhone Nammavong

Xaisomphong Inthavong và Sainnhan Inthisan

Ảnh : Đức Dương