Bên cạnh những công trình nghiên cứu mang tính đột phá về vũ trụ, thì một tài sản có giá trị to lớn khác mà Stephen Hawking đã để lại cho nhân loại, chính là những câu nói truyền cảm hứng bất hủ của ông.

Những câu nói để đời của bậc thầy vũ trụ Stephen Hawking 1

Thiên tài vật lý Stephen Hawking trả lời phỏng vấn khi được hỏi về chỉ số IQ của mình.

Những câu nói để đời của bậc thầy vũ trụ Stephen Hawking 2

Những câu nói để đời của bậc thầy vũ trụ Stephen Hawking 3

Câu nói truyền cảm hứng nổi tiếng của nhà khoa học khuyết tật Stephen Hawking.

Những câu nói để đời của bậc thầy vũ trụ Stephen Hawking 4

Những câu nói để đời của bậc thầy vũ trụ Stephen Hawking 5

Những câu nói để đời của bậc thầy vũ trụ Stephen Hawking 6

Những câu nói để đời của bậc thầy vũ trụ Stephen Hawking 7

Những câu nói để đời của bậc thầy vũ trụ Stephen Hawking 8

Lời khuyên của Stephen Hawking dành cho những người không may bị khuyết tật như ông.

Những câu nói để đời của bậc thầy vũ trụ Stephen Hawking 9

Quốc Hội (tổng hợp)