Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ, đã đặc biệt đề cao tính hành động, thiết thực, hiệu quả triển khai trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 1

Nhiệm kỳ 2012-2017 đã có 16 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia phong trào tình nguyện. (Trong ảnh, lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hè 2015 có chủ đề Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng). Ảnh: Xuân Tùng

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 2

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 3

Nhiệm kỳ qua, phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục có bước phát triển mới.

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 4

Qua các phong trào, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh cộng nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để phát huy, rèn luyện đoàn viên, thanh niên.

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 5

Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được đẩy mạnh. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp, qua đó nâng cao chất lượng đoàn viên; nâng cao chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm.

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 6

Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp được triển khai với nhiều giải pháp tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 7

Các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; đẩy mạnh triển khai cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam".

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 8

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2017 tại Hà Nội. Dự kiến đại hội sẽ có 1.000 đại biểu đại diện cho 23 triệu cán bộ, đoàn viên thanh niên cả nước.

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 9

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là "Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 10

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 11

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 12

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 13

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam 14

Các phong trào và chương trình hành động cách mạnh dự kiến triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Nguồn: Ban Tuyên giáoT.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh