1. Thí sinh không được mang đề thi, giấy nháp môn Khoa học ra khỏi phòng thi

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT quy định cán bộ coi thi phải thu hết giấy nháp và đề thi cũng như sẽ không cho thí sinh mang đề của hai môn trong bài thi Khoa học ra khỏi phòng.

2. Bộ GD&ĐT không công bố đáp án sau khi thí sinh ra khỏi phòng       

Bộ GD&ĐT sẽ công bố đề và đáp án của tất cả môn thi sau khi kết thúc môn cuối.

3. Rút ngắn thời gian chuẩn bị giữa hai môn thi thành phần

Năm nay, Bộ GD&ĐT rút ngắn thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi trong bài thi tổ hợp còn 10 phút. Năm 2017, thời gian chuyển tiếp là 20 phút. Điều chỉnh này vừa bảo đảm tổ chức thi an toàn, tránh bất cập có thể xảy ra.

4. Bỏ một bài thi tự chọn sẽ không được xét tốt nghiệp

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, nếu thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài tổ hợp thì bắt buộc phải thi đầy đủ 2 bài thi này. Nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài sẽ bị coi là dự thi không đủ và không được xét công nhận tốt nghiệp.

5. Xây dựng quy luật phát đề thi cho thí sinh

Điểm mới là Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng quy luật phát đề cho thí sinh để đảm bảo công bằng, tránh trường hợp giám thị ưu tiên chọn đề, để phát cho thí sinh.

6. Những lưu ý cần nắm rõ

Phạm vi ra đề nằm trong chương trình lớp 12 và 11, chủ yếu là 12. Đề thi được dự đoán có tính phân hóa cao hơn.

Tại kỳ thi năm nay, phiếu trả lời trắc nghiệm sẽ được đóng vào các phong bì niêm phong. Do đảm bảo mỗi thí sinh chỉ có duy nhất một phiếu trả lời trắc nghiệm nên thí sinh cần đặc biệt cẩn thận trong việc tô mã đề, mã dự thi để tránh các sai sót.

Điều kiện công nhận tốt nghiệp là thí sinh không bị kỷ luật, hủy kết quả thi. Tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm xét công nhận tốt nghiệp đạt trên một điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên. Điểm thi được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Ngọc Hà