Mới đây, khi công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, UBND quận 3 quy định, trong chỉ tiêu được giao, các trường tiểu học phải thực hiện nghĩa vụ nhận các bạn nhỏ trong độ tuổi vào lớp 1 có hộ khẩu quận 3 đã được phân tuyến; không được từ chối với bất kỳ lý do gì. Đặc biệt, quận 3 quy định nhận 100% bạn nhỏ trong tuyến, không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận 3. Đối với lớp 6, cũng hạn chế tối đa việc tiếp nhận học sinh vào lớp 6 có hộ khẩu ngoài quận 3. Mục đích là siết tuyển sinh trái tuyến

Trong khi đó, tại quận Tân Phú, khác với một số quận, huyện ở TP HCM là bạn nhỏ ở phường nào sẽ vào học lớp 1 ở phường đó, Tân Phú tuyển sinh lớp 1 như sau: căn cứ vào số liệu điều tra trẻ chuẩn bị vào lớp 1 do UBND phường báo cáo, Phòng GD-ĐT quận Tân Phú sẽ phân bổ số lượng học sinh vào trường tiểu học.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1 

Việc phân bổ này thực hiện theo nguyên tắc: bạn nhỏ trong cùng 1 phường thì chỉ có một số bạn được phân bổ vào trường tiểu học cùng phường, số còn lại được phân bổ vào trường tiểu học ở phường lân cận.

Trong những năm học trước, để tránh tình trạng phụ huynh chạy vào trường điểm, nhiều quận, huyện tại TP HCM sẽ kiểm tra kỹ hộ khẩu hoặc tạm trú hợp lệ.

Đặc thù của tuyển sinh các lớp đầu cấp tại TP HCM là tuyển sinh theo hình thức phân tuyến theo từng địa bàn, trừ một số trường THCS là trường tiên tiến sẽ có những yêu cầu tuyển sinh riêng. Việc tuyển sinh này căn cứ theo hộ khẩu thường trú hoặc KT3 của học sinh. Chính vì thế, để lọt được vào các trường điểm, nhiều phụ huynh đã tìm cách chạy hộ khẩu, KT3 cho con.

Nguyên trưởng phòng GD-ĐT một quận cho biết cứ vào mùa tuyển sinh đầu cấp, số học sinh mới nhập hộ khẩu hoặc KT3 vào quận lại tăng đột biến, có khi hội đồng tuyển sinh của quận phát hiện hơn 10 trường hợp học sinh có cùng hộ khẩu để vào một trường tiểu học điểm trong quận. "Với những trường hợp hộ khẩu tập thể thế này, hội đồng tuyển sinh buộc phải nhờ cơ quan chức năng xác minh và đối chiếu, yêu cầu phải có quan hệ huyết thống với chủ hộ mới được chấp nhận" - vị này cho biết.
Theo Người Lao Động