Rõ ràng mèo được cả Hệ Mặt Trời yêu thương nhưng ở mỗi nơi, người ta lại có một cách bày tỏ, một ngôn từ đáng yêu nào đó để gọi mèo. Chẳng hạn như ở Việt Nam, chúng mình vẫn hay gọi "Miu miu" ấy! ^^

Bạn có tò mò các bạn nước khác gọi mèo ra sao không? Thử xem nước nào gọi mèo hay nhất nhá!

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Ở các nước khác, mèo được như gọi thế nào?

Thế còn bạn, bạn gọi mèo cưng của mình thế nào? ^^!

Chim Sẻ

Theo Brightside