Ông già Noel có mấy chú tuần lộc?
Ông già Noel có mấy chú tuần lộc?