Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ cam kết triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020, nhằm tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên, trí thức trẻ thực hiện, đề xuất các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo.

Sau 2 năm triển khai, chương trình đã thu hút đông đảo đối tượng trí thức trẻ đang công tác, học tập, nghiên cứu ở trong và ngoài nước tham gia và đã có 596 công trình, sáng kiến của 498 tác giả, 98 nhóm tác giả.

Trong đó, một số nhóm tác giả là du học sinh từ Thái Lan, Hungary đã tiếp cận các phương pháp mới chuyển hóa thành đề tài có thể áp dụng vào môi trường giáo dục trong nước.

Tác giả nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình là học sinh lớp 6 (12 tuổi) ở tỉnh Lạng Sơn và đã có 26 công trình, sáng kiến được trao giải thưởng.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cũng khẳng định cuộc thi đã giải quyết được "sự phàn nàn của phụ huynh, học sinh về hệ thống giáo dục", có cơ chế hữu hiệu để tham gia đóng góp, đổi mới giáo dục Việt Nam. Đồng thời bày tỏ cần có sự vào cuộc của các ban ngành, có phối hợp để đạt mục tiêu có nhiều tác phẩm dự thi và ứng dụng vào thực tiễn hiệu quả.

Tại cuộc họp báo, có hai công trình, sáng kiến được ban tổ chức trao hỗ trợ để công trình sớm đi vào thực tiễn gồm: hỗ trợ xuất bản sách với công trình "Áp dụng hình thức debate quốc tế vào hoạt động dạy và học ở trường THPT" của tác giả Phạm Hoàng Ân (phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ) và hỗ trợ gói truyền thông đối với công trình "Nền tảng phát triển giáo dục Open Classroom" của tác giả Nguyễn Hữu Hải và cộng sự.

Phát động chương trình

Trao hỗ trợ 1.000 cuốn sách với tổng trị giá 40.000.000 đồng cho công trình “Áp dụng hình thức debate quốc tế vào hoạt động dạy và học ở trường THPT” của tác giả Phạm Hoàng Ân.

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018 tiếp tục tìm kiếm các công trình, sáng kiến thuộc 03 nhóm nội dung: Một là, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, trong đó phạm vi nội dung công trình, sáng kiến có thể là từng môn học, bậc học, lứa tuổi hoặc nhiều môn học, bậc học, lứa tuổi; hoặc trong phương pháp giảng dạy; hoặc phương pháp học tập, tiếp thu kiến thức hiệu quả. Hai là, sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu, là các công cụ mới – chưa từng có trên thị trường hoặc các sáng chế cải tiến, thể hiện tính ưu việt so với các công cụ hiện đang áp dụng trong môi trường giáo dục.  Ba là, công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục, các công trình nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể, có giá trị thực tiễn cao.

Các công trình, sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính mới và tính khả thi bởi hội đồng các giám khảo có uy tín trong các lĩnh vực giảng dạy, quản lý giáo dục, phản biện xã hội.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 04/4/2018 đến hết ngày 30/9/2018. Vòng bình chọn online trên website http://trithuctre.doanthanhnien.vn từ ngày 05 - 10/10/2018. Ban giám khảo sẽ lựa chọn và giới thiệu các công trình, sáng kiến lọt vào vòng chung khảo diễn ra trước ngày 12/10/2018. Vòng chung khảo và lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 03/11/2018.

Cách dự thi:

Tác giả gửi hồ sơ dạng file tới địa chỉ email trithuctrevigiaoduc@gmail.com, gồm các tài liệu bắt buộc:

- Bản đăng ký theo mẫu của chương trình.

- Bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4).

- Bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có).

- 1 ảnh chân dung bán thân.

Ngọc Hà