Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, trẻ em phải được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Diễn đàn trẻ em thế giới năm 2002 đã gửi đến thông điệp đầy ý nghĩa: “Chúng em muốn một thế giới phù hợp với trẻ em, vì một thế giới phù hợp với trẻ em cũng đồng thời phù hợp với tất cả mọi người”.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về trẻ em lần thứ hai của Đại hội đồng Liên hợp quốc về trẻ em, các lãnh đạo của 184 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cam kết bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi trẻ em trên toàn thế giới thông qua việc thực hiện Kế hoạch hành động xây dựng một thế giới phù hợp với trẻ em. Thực hiện cam kết đó, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và huy động mọi nguồn lực để công tác trẻ em ngày càng được chăm lo, bảo vệ tốt hơn. Trong đó, Tháng hành động vì trẻ em thường xuyên được tổ chức từ hơn 20 năm qua cũng là một minh chứng về sự chung tay của toàn xã hội góp phần thực hiện các quyền trẻ em tốt hơn, thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Phát động Tháng hành động vì trẻ em 2018 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu chụp ảnh cùng các em nhỏ tại Lễ phát động (Ảnh Bộ LĐ-TBXH)

Bên cạnh những nỗ lực và thành công đó, môi trường sống của trẻ em cũng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Mỗi năm như chúng ta vừa xem trong phim, vẫn còn hơn 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện; trẻ em bị tử vong do đuối nước và nhiều tai nạn do sự vô tình của người lớn gây ra. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng hiện nay và thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công nghệ thông tin, Internet đã làm thay đổi cuộc sống của nhân loại. Ở nước ta, hơn 1/3 số người sử dụng Internet là người chưa thành niên và thanh niên. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng đã và đang tạo ra những rủi ro, nguy hại cho trẻ em nếu chúng ta không có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Thông qua Tháng hành động vì trẻ em 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em" được triển khai cùng với mong muốn sẽ thực hiện tốt hơn các quy định của Luật trẻ em, đưa tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 80 “về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường” và Chỉ thị số 18 “về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”  Thứ trưởng (Bộ LĐ-TBXH) Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh. Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng kêu gọi quyết tâm của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, các địa phương, gia đình và toàn xã hội trong chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, mọi trẻ em Việt Nam sẽ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để học tập và trưởng thành.

Ngọc Hà